วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ ผ้าย้อมคราม(สีธรรมชาติ)บ้านโนนเรือ ซึ่งทางกลุ่มได้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าย้อมคราม(สีธรรมชาติ) ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

จังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมแฟชั่นผ้าย้อมคราม
                จังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมแฟชั่นผ้าย้อมคราม ในงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๕  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และเป็นเกียรติในการเดินแบบผ้าย้อมคราม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรเอกชน ตัวแทนบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนค 

            จังหวัดสกลนคร รณรงค์ใช้ผ้าย้อมคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าย้อมครามและเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมคราม ให้พื้นที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดให้ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามทุกวันศุกร์ ซึ่งสามารถสั่งซื้อผ้าเมตรย้อมครามเพื่อตัดเป็นเสื้อครามตามไซต์ของท่านและตามลักษณะที่ท่านต้องการสวมใส่ได้ ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเรือ